3ο Καλοκαιρινό Open Chess Square 2023 (5os-6os γύρος)

3ο Καλοκαιρινό Open Chess Square 2023 (5os-6os γύρος)

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το 3ο Καλοκαιρινό Open Chess Square 2023. Οι Δημητρίου και Δεληθανάσης προηγούνται με 5.5  βαθμούς  σε 6 αγώνες και ακολουθούν οι Νέμτσας, Μέρκος, και Μάσα με 4.5 βαθμούς.

Αποτελέσματα από τον 5ο γύρο: Μέρκος-Νέμτσας 0-1, Δεληθανάσης-Ταμπουράκης 1-0, Vuka-Bregadze 1-0, Αντωνιάδης-Σαρσέντος 0.5, Ρούσσος-Βασιλόπουλος 1-0, Λαδάς-Πετροσιάν 1-0.

Αποτελέσματα από τον 6ο γύρο: Νέμτσας-Δημητρίου 0-1, Vuka-Δεληθανάσης 0-1,  Μάσα-Ρούσσος 1-0, Αντωνιάδης-Μέρκος 0-1, Κουρουκλής-Λαδάς 0-1, Κοιλάκος-Μέγας 1-0.

Στον τελευταίο 7ο γύρο, θα γίνουν οι παρακάτω συναντήσεις στα πρώτα τραπέζια: Δημητρίου-Δεληθανάσης, Νέμτσας-Μάσα, Μέρκος-Σαρσέντος, Λαδάς-Κοιλάκος, Τουρκολιάς-Vuka, Μέγας-Bregadze.